چگونه دامنه های IDN (فارسی) را در کنترل پانل خود اضافه کنم؟

 

جهت اضافه کردن دامنه های از نوع IDN (International Domain Names) می بایست ابتدا نام مورد نظر خود را به عنوان مثال فروشگاه.ایران از طریق لینک زیر به اصطلاحا PunyCode تبدیل کنید:
http://www.charset.org/punycode.php
سپس عبارت تبدیل شده را بجای نام دامنه در کنترل پنل هاست خود استفاده نمائید.
دامنه شما بدون مشکل برروی سرور میزبانی می گردد.

اگر دامنه دات آي آر قفل شود چه بايد انجام داد؟

اگر دامنه دات آي آر قفل شود چه بايد انجام داد

 

درصورتی که دامنه شما در حالت قفل قرار گرفته باشد جهت پرداخت مالی جریمه لحاظ می گردد که معادل هزینه ثبت 1 ساله به هزینه تمدید دامنه شما اضافه می شود.
این هزینه را می توانید قبل از پرداخت ببینید.